MCCRAFT AINEBYOONA LYRICS

"HINDURA" From GMP PROMOTIONS

LYRICS:

Hindura

 

Oooh Oooh

Oooh Oooh

Oooh Oooh

Oooh Oooh

Taata neija omu meisho gaawe

                                                                           X2

Ninkwetega oture omu mutima gwangye

Hindura,

Oh

Hindura

Egyo mitima yeitu Mukama

Ooh Hindura

 

Hindura,

 

Oooh

 

Hindura [X2]

 

Egyo mitima yeitu Mukama

 

Ooh Hindura

 

 

Mukamaaaaaa, nitukweshengyereza otuhurire

Tamba obuhuta bwa buri omwe

Iwe oteera okashemba

Obuhuta bweitu ni bwingi

Tukize, Tukize

Egyo mitima yeitu emyeremwa

Gihindure, Gihindure Eeeee

 

Hindura,

Oooh

Hindura [X2]

Egyo mitima yeitu Mukama

Ooh Hindura

 

Omu shaaha egiiiiii, nitushaba

Ogarure ebi sitaane yatwiire

Otuhindure egyo mitima y'eibaare,

Tugomire, omu meisho gaawe

Twemanyire Eeeee

Taata Otuhindureee

 

Hindura,

Oooh

Hindura

Egyo mitima yeitu Mukama

Ooh Hindura

 

Gamba n'ezo nshozi omu mitima yeitu, itambure

Egyo migyera ya amaizi g'amagara ehimitukye omu magara geitu

Na bwanyima ah'eizooba, tutaahe n'okushemererwa

Taataaaaa

 

Hindura,

Oooh

Hindura [X3]

Egyo mitima yeitu Mukama

Ooh Hindura

WRITTEN BY
MCCRAFT AINEBYOONA


Comment on "McCraft Ainebyoona - Hindura Lyrics "

  • LIKE GOSPEL MUSIC ON FACEBOOK :

This Week's Top Song

Way Maker mp3 | Sinach
Downlod Song Play Song

Sinach-Way Maker mp3